צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

בדיקה, טיפול והפחתת חיובי ארנונה לעסקים וגופים מוסדיים בכל רחבי הארץ

 

משרדנו מייצג מוסדות, עסקים, מפעלים, חברות הייטק ובעלי נכסים עתירי שטח אל מול עיריות ורשויות מקומיות בבדיקה וטיפול והפחתה של חיובים מוניציפאליים כגון: חיובי ארנונה, אגרות שמירה, שילוט, פינוי אשפה, אגרות בנייה והיטלי פיתוח.

ארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות. סכום החיוב לנכס נקבע לפי סוג אזור בו מצוי הנכס, שטח הנכס וסוג השימוש הנעשה בו (בכל רשות נקבעים התעריף ושיטת המדידה בהתאם לצו הארנונה של הרשות). ניתן להפחית ארנונה לעסקים!

עיריות ומועצות מבצעות מידי שנה, בהתאם לסמכותן בחוק, סקרי נכסים, במסגרתם מגיעים מודדים מטעם הרשות ובודקים אם השתנה גודל הנכס והשימוש הנעשה בו. על בסיס ממצאים מסקרי הנכסים שולחת הרשות הודעת הגדלת שומת ארנונה בהתאם לנתונים החדשים (לשיטת הרשות) ולעיתים אף מחילה את ההגדלה לתקופה רטרואקטיבית של עד 7 שנים אחורה ממועד הסקר.

לאחרונה התקבלו לטיפול משרדנו שומות ארנונה מוגדלות במספר רשויות מקומיות בהן בוצעו סקרי נכסים. הודעות שומות הארנונה שנשלחו על ידי הרשויות המקומיות שינו את נתוני קובעי המס עליהם מתבסס חיוב הארנונה כך שחיוב הארנונה השנתי גדל בעשרות אחוזים.

 

עיריות בהן טיפלנו

בעיריית באר שבע טיפל משרדנו במפעלים רבים שבהם חויבו שטחי המשרדים והאדמיניסטרציה של המפעל  בתעריף יקר יותר, בניגוד לדין. ברעננה וכפר סבא טיפל משרדנו בשומות ארנונה רטרואקטיביות והביא לביטולן באמצעות הגשת עתירה מנהלית. בעיריית ראשון לציון ובעיריית רחובות טיפל משרדנו בהיטלי פיתוח, היטלי שצ"פ והגדלת חיובי ארנונה רטרואקטיבית לעסקים. 

עיריית ירושלים פרסמה בשנת 2017 מכרז אשר במסגרתו נשכרו שירותיהם של משרדי עורכי דין וחברות מדידה במטרה לבצע סקרי נכסים ברחבי העיר ירושלים ולשלוח דרישות הגדלת ארנונה לעסקים בתחום שיפוט מוניציפאלי של עיריית ירושלים. החל מאז כמעט כל עסק, מפעל, בית מלון, מוסד או עמותה בירושלים חשופים לסקרי נכסים ובהתאם הודעה על הגדלת  חיובי הארנונה בירושלים. ברחבי העיר ירושלים, באזורי התעשייה עטרות ותלפיות טיפל משרדנו בהגדלת שומות ארנונה לעסקים. בירושלים מוסדות רבים, מוסדות דת, עמותות, בתי ספר ונכסי מדינה שזכאים להנחה בארנונה על פי חוק. לעיתים נדרש לנקוט בהליך משפטי ולהגיש השגה וערר על שומת ארנונה כדי למצות את ההנחה הקבועה בחוק.

חיובי ארנונה לעסקים | גואטה, יצחק - משרד עו

הגדלת חיוב הארנונה

אנו סבורים כי הדרישות החריגות הנ"ל להגדלת חיוב ארנונה, בייחוד דרישות רטרואקטיביות היוצרות חוב ארנונה שנצבר לכאורה במהלך שנות מס קודמות, נגועים באי דיוקים ו/או אי חוקיות ויש אפשרות להתגונן מפניהן כדי לבטל או להפחית הדרישות החריגות לתשלום ארנונה לעסקים. 

לרשות הנישום עומדים הכלים במסגרת החוק להגיש השגה ובמקרים מסוימים גם עתירה מנהלית כנגד חיובי הארנונה.

למשרדנו ניסיון רב בבדיקה וטיפול בשומות ארנונה והיטלים ועד כה הצלחנו לחסוך ללקוחותינו סכומים ניכרים מידי שנה במיסוי מוניציפאלי.

 

ועוד...

בין השאר פועל משרדנו בנושאי בדיקה שנתית שוטפת של נתוני הארנונה, בדיקה וטיפול בסקרי נכסים והגדלת ארנונה לעסקים, דרישות רטרואקטיביות, ריביות, הצמדות, סיווגים, מדידות ושטחים ובכלל זה בדיקה וטיפול בחיובים השנתיים השוטפים.

מיצוי הנחות "מיוחדות" בארנונה – הנחות מיוחדות בארנונה נקבעות בהתאם להוראות החוק ולתקנות משרד הפנים ומוענקות בין השאר לעסקים המקדמים שוויון תעסוקתי, עמותות, בתי תפילה, בתי חולים, קופ"ח, אזרחים ותיקים, עולים חדשים וכיוצ"ב. כך גם מוענקות הנחות לנכסים ריקים, נכסים חדשים ונכסים שאינם ראויים לשימוש. משרדנו מטפל בבדיקה ומיצוי קבלת הנחות אלו.

שיטת עבודתנו, לפיה אנו מבצעים בדיקה מקדימה של החיוב ושל הנכס, בסופה מקבל הלקוח דוח ובו מפורטים ממצאינו באשר לסיכונים והסיכויים להגשת השגה ולתקיפת החיוב.  

נשמח לתאם פגישה מקדימה בנושאים האמורים במאמר זה.