צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

דרישות לתשלום דמי הקמה בגין חריגות בניה

 


עם החלת הרפורמה במשק המים והביוב ופרסומו למתן תוקף של חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 (להלן: "חוק תאגידי מים וביוב"), הוסמכו תאגידי המים העירוניים לגבות תשלומים למימון פיתוחן של תשתית הולכת המים ותשתית הביוב המוניציפלית בתחומה של הרשות המקומית.

החל מחודש מרץ 2015 גובים תאגידי המים תשלומים אלו מכוחם של כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב), התשע"ה-2015 (להלן: "כללי דמי הקמה"). 

במסגרת זו הסמיך המחוקק את התאגידים לגבות מבעלי נכסים תשלום חד פעמי לכל מ"ר בנוי בשם "דמי הקמה" וזאת עם התגבשותם של מס' עילות שונות ונפרדות.

 

דמי הקמה ויחסו למשרדנו 

לאחרונה נתקל משרדנו בפניות רבות של לקוחות המקבלים מתאגידי המים העירוניים דרישות יזומות לתשלום דמי הקמה בעילה של בניה חורגת בנכס מכוחו של סעיף 9(א)(9) לכללי דמי הקמה.

מבדיקתנו עולה, כי ברבים מהמקרים מוצאות הדרישות בחוסר סמכות ובניגוד לדין, בגין שטח בנוי וותיק שנבנה לפני למעלה מ 7 שנים ומוחזק כשטח אשר כבר שולמו בגינו מלוא תשלומי החובה, לרבות תשלומים למימון הקמת תשתיות המים והביוב. 

יוסבר, כי עד למועד תיקונם של כללי דמי הקמה ביום 28.12.2016, הקשה הדין על ביטולן המוחלט של דרישות דמי הקמה שהוצאה בעילה של בניה חורגת ותיקה, היות ונטל ההוכחה לקיומו של תשלום קודם היה מונח באופן תמוה לפתחו של בעל הנכס ולא לפתחו של תאגיד המים.

ברי כי במצב דברים זה, הזמן הרב שחלף ממועד הבניה והיעדר המסמכים הרלוונטיים הביא ברוב המקרים לנזק דיוני חמור כלפי בעל הנכס, הקשה מן הסתם על הרמת נטל ההוכחה והעמיד את בעלי הנכסים במצב של שוקת שבורה אל מול החיובים.

דמי הקמה | יצחק גואטה - משרד עורכי דין

כיום עם תיקון הכללים, הושב סדר הדברים הטבעי על כנו והנטל להוכחת העדר התשלום הקודם הועבר לפתחם של התאגידים באופן בו רואים בבניה חורגת שחלפו למעלה מ- 7 שנים להקמתה ככזו ששולם בגינה תשלום קודם ועל כן אין לחייבה בשנית בתשלום דמי הקמה.

 

זכות התאגידים

יוער עם זאת, כי לתאגידים שמורה כמובן הזכות להוכיח כי הבניה נעשתה ללא היתר ולהנפיק בעניין זה אישורים הנדסיים מאוחרים.

חשוב לציין בעניין זה, כי עפ"י כללי דמי הקמה, רשאי בעל הנכס למצות את זכותו להשיג על  דרישת התשלום בפני התאגיד בתוך 30 ימים בלבד מיום המצאת הדרישה באמצעות השגה ערוכה על פי דין ועל כן קיימת חשיבות עליונה להיוועץ כבר בשלב קבלת הדרישה באנשי מקצוע בעלי ניסיון בתחום.

למשרדנו התמחות ספציפית בייצוג בעלי נכסים בסוגיה זו וכן ניסיון רב בסוגיות מוניציפליות נוספות.   

* יובהר כי אין בביטול דרישת תשלום דמי ההקמה או אף בתשלום הדרישה כדי להשליך על הליך מנהלי או שיפוטי בקשר להריסת הבניה החורגת או לעבירה הכרוכה בהקמתה.

*המאמר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו בגדר תחליף לייעוץ משפטי.