צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

היטלי פיתוח עיריית תל אביב - פטורים והנחות

 

מעוניינים לברר בנוגע לפטורים או הנחות בהיטלי פיתוח עיריית תל אביב? משרד עורכי הדין גואטה, יצחק המתמחה במיסוי מוניציפאלי מסביר שהיטלי פיתוח עירוניים מהווים תשלומי חובה הנגבים מבעלי הנכסים מכוח חוקי העזר העירוניים ומשולמים לרשות המוניציפלית לצורך הקמת תשתיות עירוניות (תיעול, סלילה, ביוב, הנחת צינורות). היטלים המשולמים בעד הנחת תשתית ביוב וצנרת מים משולמים לתאגיד המים העירוני. 

עיריית תל אביב רשאית לגבות את היטלי הפיתוח במספר מקרים כגון בתחילתן של עבודות פיתוח בסביבת הנכס, במהלך הגשת בקשה להיתר לבניה חדשה (ההיטל מהווה תנאי לקבלת ההיתר) או כפי שמפורט בחוק העזר ביחס לבניה חורגת. ראוי להבהיר שלצורך רישום הנכס בטאבו, יש להמציא אישור על היעדר חובות לעירייה. קבלת האישור מותנית בתשלומי חובות, לרבות היטלי פיתוח שטרם שולמו.

היטלי פיתוח עיריית תל אביב | גואטה, יצחק

 

אופן חישוב גובה היטלי פיתוח בעיריית תל אביב

היטלי פיתוח משולמים על פי חוק פעם אחת בחייו של נכס והדבר תקף לגבי כלל הרשויות העירוניות. היטלי הפיתוח כוללים בתוכם הן את מרכיב הקרקע והן את מרכיב הבניה, כשבמקרה של נכס למגורים מחושב החיוב לפי שטח הבניה המבוקש (מטר מרובע), בעוד שבנכס שאינו למגורים מחושב החיוב לפי נפח הבניה המבוקש (מטר מעוקב). 

במקרה שבו נעשה בנכס שימוש מעורב, מחושב החיוב עבור כל שימוש בנפרד. ראוי להבהיר שלצורך חישוב ההיטלים, שטח הבניין כולל בתוכו את כל השטחים הבנויים, לרבות מרתפים, מרפסות גג, מרפסות פתוחות וחניה. חוק העזר של עיריית תל אביב- יפו מתיר מתן פטור חלקי או מלא מתשלומי היטלי פיתוח בהתאם לקריטריונים שאושרו מטעם מועצת העירייה או על ידי רשות המים.

 

מועד בדיקת גובה היטלי הפיתוח

דרך המלך לבדוק את דרישת תשלום היטלי הפיתוח עם קבלתה מאת הרשות ולהשיג עליה במקרה הצורך. יזמים רבים מעדיפים לשלם תחילה, תחת מחאה, את הדרישה על מנת שלא לעכב את קבלת ההיתר ולתבוע השבה מהרשות במקרה של תשלום ביתר. במקרים של דרישה יזומה על נכס קיים יש להגיש עתירה מנהלית תוך 45 ימים ממועד קבלת הדרישה.