צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

title-decor-line

תוכן מקצועי

title-decor-line
החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה - עיריית חולון – ח.נ.י כרמלה
החלטת ועדת הערר שליד עיריית חולון לפיה הצליח משרדנו לבטל למפרע חיוב ארנונה שהוטל על נכס שהתקיימו בו עבודות שיפוצים יסודיות ומשמעותיות.


החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה - עיריית תל אביב – אחים עזורי
החלטה עקרונית וחשובה של משרדנו ולפיה ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית תל אביב קיבלה את טענתנו והורתה כי סיווגו של נכס ריק יעשה על פי השימוש החוקי הזול ביותר המותר בו.


החלטת ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה – מחוז תל אביב
החלטה מצוינת שניתנה על ידי ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה – מחוז תל אביב ולפיה קיבלה הועדה את מלוא טענותינו במסגרת ערר על התנגדות לבקשה לקבלת היתר בנייה שהגיש משרדנו.


החלטת ועדת ערר
החלטה מצוינת של ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית פתח תקווה לפיה הצליח משרדנו להפחית את תעריף הארנונה לשטח מרפסת ריקה ושאינה בשימוש ושחויבה במשך שנים רבות לפי תעריף יקר של משרדים ועסקים


חשיבות המועד הקבוע בדין להגשת השגה על שומת ארנונה
השגה על שומת ארנונה שמוגשת לאחר המועד הקבוע בחוק נענית בדחיה על הסף, בטענה כי השגה שלא הוגשה במועד "לאו השגה היא".


חיובו של נכס ריק בארנונה
מהו סיווג הארנונה שיש לקבוע לנכס ריק ושאינו בשימוש?! והאם יש אפשרות להפחתת הארנונה?


חיוב ארנונה שגוי של שטחי משרדים במפעלי תעשייה - "טפל הולך אחר עיקר"
בדיקה וטיפול בארנונה של מפעלי תעשייה.


פינוי אשפה ממפעלי תעשייה
כחלק מסל השירותים הבסיסי, על הרשות המקומית לספק לנכסים בתחומה שירותי פינוי אשפה, ללא תמורה.


דרישות לתשלום דמי הקמה בגין חריגות בניה
לאחרונה נתקל משרדנו בפניות רבות של לקוחות המקבלים מתאגידי המים העירוניים דרישות יזומות לתשלום דמי הקמה בעילה של בניה חורגת בנכס


היחס בין תשלום "הוצאות פיתוח כללי" לבין אגרות בניה והיטלי פיתוח כתנאי למתן היתר הבניה
פיתוח התשתית המוניציפאלית יבוצע ע"י הרשות המקומית וימומן באמצעות תשלום אגרות בניה והיטלי פיתוח


חיוב מחסנים בארנונה בשטחה המוניציפאלי של עיריית תל אביב-יפו
כדי לקבל את התעריף הקבוע לסיווג מחסנים עפ"י צו הארנונה יש לעמוד בתנאים הקבועים בהגדרת סיווג מחסנים.


חיובי ארנונה של בתי תוכנה וחברות הייטק
סיווגם לצרכי חיוב בארנונה של חברות הייטק, בתי תוכנה ופעילות פוסט-פרודקשן (תעשיית הקולנוע והטלוויזיה), הינו מושא להתדיינויות רבות בסוגיית סיווג הארנונה.


מדוע צריך לשלם הטל השבחה?
הטל השבחה מהווה למעשה מס, אותו יעלה הצורך לשלם בכדי לקבל את הזכות לבצע שיפור שכזה.