צרו קשר צרו קשר
חייגו עכשיו
חייגו עכשיו
077-4254962
פנו אלינו בדוא”ל:
פנו אלינו בדוא”ל:
office@hig-law.co.il

רוצים שנחזור אליכם בהקדם?

השאירו פנייתכם כאן

title-decor-line

תחומיפעילות

title-decor-line
חיובי ארנונה
חיובי ארנונה

למשרדנו התמחות ייחודית בבדיקה, טיפול והפחתה של חיובי ארנונה, בכל ההיבטים. הגשת השגות כנגד שומות ארנונה שנתיות במטרה להפחיתם וכן התנגדויות כנגד הודעת הרשות המקומית על החלת הגדלת חיובי הארנונה לתקופה רטרואקטיבית, באמצעות הכלים העומדים על פי דין לרשות הנישום. במסגרת זו נעשות כל הבדיקות המקדימות הנדרשות ל"נתוני קובעי המס" של הנכס הספציפי, אשר על בסיסם מתבססת הודעת השומה.

אנו מייצגים בעלי עסקים ובעלי נכסים בהגשת השגות למנהל הארנונה, עררים לוועדת הערר לענייני ארנונה, עתירות מנהליות לבתי המשפט לעניינים מנהליים ותביעות השבה. כמו כן, למשרדנו מומחיות בהגשת ערעורים מנהליים על החלטות וועדת הערר, בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון ופניה לשר הפנים ושר האוצר בהתנגדות לבקשת הרשות המקומית לשינוי בצו הארנונה והעלאת ארנונה חריגה.

כמו כן, מתמחה משרדנו בייצוג נישומים כנגד תביעות חוב והליכי גבייה מנהליים הננקטים על ידי הרשות המקומית.

היטלי פיתוח ודמי הקמה
היטלי פיתוח ודמי הקמה

משרדנו מתמחה בטיפול במגוון הסוגיות המשפטיות הנוגעות לחיוב בהיטלי פיתוח ודמי הקמה ומציע בדיקה של החיובים הכוללת ניתוח עובדתי, משפטי וכלכלי מעמיק ומקיף ביחס לכל רכיבי החיוב וייצוג משפטי בביטולם או הפחתתם, לרבות: הגשת פניות מקדימות לרשות המקומית, עתירות מנהליות בגין דרישות והחלטות הרשות המקומית, תביעות השבה בגין דרישות ששולמו והשגות לתאגידי המים בהתאם לכללי דמי הקמה.

ליטיגציה מנהלית
ליטיגציה מנהלית

ההחלטות המנהליות המנויות בחוק בתי משפט לעניינים מנהלים הן רבות ומגוונות והדין מאפשר בקרה עליהן באמצעות תקיפה בבתי המשפט המנהליים. 
משרדנו מציע ייצוג משפטי בתחום המנהלי, לרבות: הגשת עתירות כנגד החלטות הרשות המקומית לבית המשפט לעניינים מנהליים ולבית המשפט העליון בשיבתו כבג"צ.

היטל השבחה
היטל השבחה

משרדנו מתמחה בטיפול במגוון הסוגיות המשפטיות הנוגעות לחיוב בהיטלי השבחה ומציע בדיקה מוקדמת של השומה וייצוג נישומים בביטולה או הפחתתה, לרבות: הגשת עררים לוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה ותקיפת גובה השומה באמצעות הגשת בקשה למינוי שמאי מכריע, בסיוע אנשי מקצוע.

תובענות ייצוגיות
תובענות ייצוגיות

התובענה הייצוגית הינה כלי ייחודי המאפשר לתובע הייצוגי הבודד (שהוא פרט בקבוצה של ניזוקים) לתבוע את הנזק המצטבר של הקבוצה כולה, בשמה של הקבוצה, ולקבל על כך גמול מוגדל בהתאם לפסיקת בית המשפט. משרדנו מציע בחינה מוקדמת להתאמת עילת תביעה אישית להליך התובענה הייצוגית וייצוג משפטי, במידה ונמצאת התאמה כזו, בהגשתו וניהולו של הליך התובענה הייצוגית בשם הקבוצה.